Terminal za prepoznavanje lica i mjerenje tjelesne temperature

TERMINAL ZA PREPOZNAVANJE LICA I MJERENJE TJELESNE TEMPERATURE

 • Sigurno, bez izravnog kontakta s osobom
 • Precizno i brzo mjerenje temperature pomoću IR senzora
 • Kontrola pristupa pomoću prepoznavanja lica, nošenja maske, temperature i zaporke
 • Visoka učinkovitost, 20-30 ljudi / min.
 • Dvosmjerna glasovna komunikacija
 • Glasovni alarm
 • Zaslon na dodir sa mogućnošću pristupa postavkama sustava
 • Kapacitet 20 000 lica
 • “Stand alone” uređaj s mogućnosti umrežavanja

Izbor između 4 kriterija ulaza u prostor

U pandemiji koronavirusa, kontrola ulaza u prostore postala je ključan faktor u borbi protiv zaraze. Zbog novih potreba, za kontrolu pristupa je bitno da se omogući provjera da li se osobe koje ulaze pridržavaju zdravstvenih mjera zaštite i da onemogućavaju ulaz osobama koje ih se ne pridržavaju. DVC® terminal DTC-24F omogućava svakom korisniku da podesi uvjete ulaska u prostor kombinirajući kriterije:

 • NORMALNA TEMPERATURA
 • NOŠENJE MASKE
 • LICE PREPOZNATO
 • ZAPORKA

Podešavanje parametara uređaja putem zaslona na dodir

Uređaj je moguće podesiti ulaskom u izbornik putem zaslona na dodir, tako da nije potrebno umrežavanje uređaja i udaljeno podešavanje putem Internet Explorera. Za ulazak u izbornik je potrebno korisničko ima i zaporka.